Webmail clients en Google Analytics

Een apart verhaal in het doormeten van je bezoekers zijn diegene die via een webmail client komen. Helemaal wanneer je bijvoorbeeld een nieuwsbrief verstuurd waar je links in hebt staan die je niet getagged hebt. Google Analytics zal daardoor niet kunnen zien om welke nieuwsbrief het gaat en zal het bezoek als volgt rapporteren (in het geval van Live mail):

livemail.png

Elk afzonderlijk adres van de vele Live Mail servers wordt als een aparte verwijzende site gezien. Maar technisch gesproken zijn het geen verwijzingen in de vorm van normale website links en horen ze niet bij het medium "referral". Het is eigenlijk 1 verwijzing vanuit de webmail client van Live en valt dit onder het medium "email".

Dit soort lijsten kunnen je meting nogal vertroebelen, je "verwijzende sites" lijst is groter dan in werkelijkheid en je "verkeersbronnen" rapport laat ook te veel bronnen zien. Daarnaast heb je geen goed beeld in de opbrengsten van de verzonden mail. In 1 geval heb ik na het implementeren van deze filters gezien dat Live mail bron nr. 3 was qua bezoekersaantallen. Dit was voorheen niet goed te zien, en dus werd er ook niets mee gedaan, nu wel.

Oplossen met filters

Om deze manier van meten voor elkaar te krijgen moet je een tweetal filters implementeren. Deze filters zorgen er voor dat diverse webmail clients (Live, Lycos, Yahoo, Google) als 1 verwijzing gemeten worden onder het medium "email".

Filter 1 (verwijzingen samenvoegen):

filter-samenvoegen.png

Google hoeft hier niet bij te staan aangezien die verwijzingen al prima op "mail.google.com" staan.

Filter 2 (medium veranderen):

filter-medium.png

Hier wordt bij de 4 grotere webmail clients het medium veranderd naar "email". Het uiteindelijk resultaat ziet er dan als volgt uit:

filter-resultaat.png

Conclusie

Het is beter te zien wat de afzonderlijke mail clients aan verkeer opleveren. Maar let op: wanneer een webmail client links in een email opent met javascript wordt er geen verwijzing doorgegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Google (Gmail), alleen bezoekers die de kale (HTML) versie van Gmail gebruiken worden gemeten, bezoekers die de normale interface gebruiken worden gemeten als "direct" bezoek.

Click to activate social bookmarks