Uitgaande links simpel meten met Google Analytics

Soms kan het best handig zijn om te zien welke uitgaande links mensen volgen vanaf bepaalde pagina's. Voor de mensen die er mee bekend zijn: MyBlogLog kan het ook voor je doen, je ziet direct welke links populair zijn en welke niet. Standaard zit deze functionaliteit niet in Google Analytics, maar natuurlijk kan dat wel opgelost worden.

Om een link te kunnen meten zal er bij een klik een script aangeroepen moeten worden die de meting verricht. Dit kan middels een onclick event op de link:

<a href="http://www.voorbeeld.nl" onclick="pageTracker._trackPageview()"></a>

Daarna zal er in de urchinTracker functie een aanroep moeten komen die aangeeft om welke link het gaat. Dat kan op deze manier gedaan worden:

<a href="http://www.voorbeeld.nl" onclick="pageTracker._trackPageview(this.href)"></a>

Toch voldoet dit nog niet als een totaal oplossing aangezien je op deze manier alle links handmatig moet voorzien van dit onclick attribuut. Ik ben daarom eens gaan zitten voor een script wat dit automatisch doet. Het resultaat is een script wat direct na de Analytics code vlak boven de </body> geplaatst kan worden.

Het script loopt alle <a> elementen (de links) in de code langs om ze te voorzien van het onclick attribuut. De interne links worden hierbij overgeslagen, die worden natuurlijk al goed gemeten. Hier en daar waren een paar aanpassingen nodig aangezien events (een click is een event) niet in alle browsers gelijk werken en het niet de bedoeling is om bestaande onclicks te overschrijven. Met een beetje hulp van Dean Edwards en Tino Zijdel (zonder dat ze het weten) is het event-toevoeg script voor alle browsers werkend.

Het resultaat van een avond en een nacht proefdraaien ziet er als volgt uit:

outlinks1.png

Er staat in de "content drilldown" een extra map "outlinks" met daarin alle domeinen waar naar toe geklikt is. Vervolgens kun je door op die domeinen te klikken zien naar welke pagina's in dat domein genavigeerd is. In de "navigational analysis" kun je vervolgens zien vanaf welke pagina men geklikt heeft.

Om het script zelf te gebruiken is het voldoende om hier de code te downloaden en het in een script element vlak voor de </body> aan te roepen. Laat maar weten of het naar behoren werkt.

Click to activate social bookmarks