Clicky

99% van de Google Analytics implementaties is illegaal

Het klinkt nogal cru, maar toch is het waar: 99% van de Google Analytics implementaties staat illegaal gegevens te verzamelen. Google heeft namelijk de volgende passage in de Gebruiksvoorwaarden voor Google Analytics staan:

8.1 U mag gegevens afkomstig van Uw eigen Website(s) niet combineren (of derden toestaan gegevens afkomstig van hun eigen website(s) te combineren) met persoonlijk identificeerbare informatie uit welke bron dan ook. U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving met betrekking tot Uw gebruik van de Service en het verzamelen van informatie van bezoekers van Uw websites. U dient op een prominente plaats op Uw Website een adequaat privacybeleid op te nemen (en U daaraan te houden). U dient ook redelijke inspanningen te leveren om de aandacht van websitegebruikers te vestigen op een verklaring die in alle wezenlijke opzichten als volgt luidt:

Continue reading

<future content ;)>

Ik werk onder andere voor:

Bedrijvenlogos

Meet je scherm resoluties of beschikbare ruimte

Waarom meten een heleboel pakketten scherm resoluties? Is dat handig? Of is het een relikwie uit het verleden?

Vroeger (op internet gebied dan) was het gebruikelijk dat je al je vensters gemaximaliseerd open had staan. Dit had te maken met de kleine resoluties die toen gangbaar waren: 640*480, 800*600 en 1024*768. De metingen die je deed op basis van de scherm resolutie gaven ook een aardig beeld over hoe je site gemiddeld genomen bekeken werd.

Maar tegenwoordig is het anders, zelfs de kleinere mini-notebooks als de MSI Wind en de Asus EEE pc hebben al resoluties van 1024*600. En de normale notebooks en pc's hebben resoluties die daar ver boven liggen. Daarbij rijst direct de vraag: kunnen we er van uitgaan dat iedereen zijn scherm gemaximaliseerd heeft? Hoe groter de resolutie hoe minder vaak een gemaximaliseerd scherm gebruikt word.

Waarom meten we dan nog scherm resoluties?

Continue reading

Google Analytics en offline conversies (CRM)

Het komt wel eens voor dat een conversie nog niet helemaal afgerond is als iemand online klaar is. Er moeten nog een paar offline stappen gedaan voor de conversie helemaal rond is. Enkele situaties waar dit voor kan komen:

  • Iemand solliciteert op een vacature, maar daarna volgt nog een gesprek en een eventuele plaatsing.
  • Er wordt een GSM besteld, maar daarna moet het BKR nog goedkeuring geven, en vervolgens moet de levering ook nog juist verlopen.
  • Er wordt een verzekering online afgesloten, maar er moeten nog een aantal checks gedaan worden voor hij goedgekeurd word

Vaak wordt alleen het online gedeelte bijgehouden in het web analytics pakket. Dat geeft al een redelijk beeld in het succes van bepaalde marketing initiatieven, maar het is niet sluitend. Het kan zijn dat in het geval van de GSM er een kanaal is dat veel bestellingen oplevert die vaker dan gemiddeld weer afgekeurd worden. In dat geval lijkt het kanaal zeer effectief, maar eigenlijk brengt het veel waardeloos bezoek.

Hoe halen we dat naar boven?

Continue reading

<future content ;)>