Google Analytics verder uitgelegd

Het houdt me al een tijdje bezig om eens een uitgebreid verhaal te maken over Google Analytics. Als zogenaamd internet expert krijg ik via diverse kanalen veel vragen of ik weet hoe het werkt en of ik er advies over kan geven. Hieronder heb ik elk menu item dat aan de linkerkant staat onder elkaar gezet, en per item een stukje uitleg geschreven. De echte uitleg over wat je ziet staat in Google Analytics wel onderaan de pagina, ik heb me meer gefocussed op de leerpunten.

De uitleg is vooral gebaseerd op de ervaringen die ik inmiddels opgedaan heb met dit pakket. Een conclusie die ik vooraf kan melden is dat je site redelijk wat traffic moet hebben (minimaal 100 bezoekers per dag) om een reëel beeld te krijgen over de diverse gegevens. Ook is een combinatie van de 3 volgende zaken vereist om een nog duidelijker beeld van je site te krijgen:

  • Alle pagina's moeten doorgemeten worden
  • Er moet een AdWords campagne lopen
  • Er moeten conversiedoelen ingesteld zijn

De items hieronder corresponderen met het menu aan de linkerkant in Analytics, verdere zaken zijn in de help functies terug te vinden. Voor de zekerheid zijn zowel de Engelse als de Nederlandse vertalingen van de termen meegenomen.

Marketing Optimization / Marketingoptimalisatie

Unique Visitor Tracking / Bijhouden van unieke bezoekers

Daily Visitors / Dagelijkse bezoekers

Duidelijke grafiek, hoeveel bezoekers zijn er op je site geweest in de ingestelde periode en welk deel daarvan was compleet nieuw. Vaak zullen nieuwe zaken op een site relatief meer nieuwe bezoekers trekken maar zal na verloop van tijd dat aandeel toch weer kleiner worden omdat de nieuwigheid er af gaat.

Visits & Pageview Tracking / Bijhouden bezoeken en paginaweergaves

De bovenste grafiek geeft in tegenstelling tot de bovenste grafiek van bovengenoemd item niet het aantal bezoekers maar het aantal bezoeken in absolute getallen weer. Een bezoeker kan meerdere bezoeken doen aan je site. Door deze gegevens naast elkaar te leggen kun je zien of een bezoeker vaker terugkomt.
De middelste grafiek laat het totaal aantal bekeken pagina's van de site zien.
Als de bovenste en middelste grafiek door elkaar gedeeld worden kom je op de onderste grafiek uit: hoeveel pagina's worden er tijdens een bezoek bekeken. Komen de mensen om 1 pagina te zien en zijn ze weer weg, of weet je ze vast te houden en kijken ze verder in de site?

Goal Conversion Tracking / Doelconversies bijhouden

Hier is te zien welk deel van de bezoekers tot een conversie is overgegaan. Over het algemeen zal dat niet veel schommelen, als dat wel gebeurd is er iets aan de hand waardoor bezoekers meer of minder geneigd zijn te converteren.

Absolute Unique Visitors / Unieke bezoekers

Dit diagram laat opnieuw zien hoeveel nieuwe bezoekers er op je site komen, alleen wordt hier een onderverdeling gemaakt tussen echte nieuwe bezoekers die nieuw zijn in de ingestelde periode ten opzichte van nieuwe mensen buiten de ingestelde periode. Wat je hiermee dus kunt zien is of er vergeleken met een eerdere periode relatief meer nieuwe mensen bijkomen dan voorheen.

Visitor Loyalty / Bezoekersloyaliteit

Komen je bezoekers in de ingestelde periode vaker dan eens terug of blijft het bij een eenmalig bezoekje om vervolgens niet weer terug te komen?

Visitor Recency / Geschiedenis bezoeker

Hoe lang doet een eerder langsgekomen bezoeker er over om nog eens terug te komen? Controleren ze gemiddeld na een paar dagen al of er iets nieuws is of word dat pas na een paar weken gedaan.

Visitor Segment Performance / Prestaties van bezoekerssegmenten

New vs Returning / Nieuwe versus terugkerende bezoekers

Hier kun je zien hoe een nieuwe bezoeker ten opzichte van een terugkerende bezoeker zich gedraagt in de site. Zijn het voornamelijk de nieuwe bezoekers die veel pagina's bekijken en converteren of zijn het juist de terugkerende bezoekers die weinig pagina's bekijken en toch heel goed converteren.

Referring Source / Verwijzende bron

Hier is goed te zien welke zaken het meeste verkeer opleveren naar je site. Zijn het je goede posities in de zoekmachines of vooral de goed geplaatste links op relevante sites? Het is zaak om dit goed in de gaten te houden zodat je je grootste leveranciers van bezoeken kent. Dan kun je ook snel ingrijpen als je bezoeken dalen omdat je kunt zien wat er precies wegvalt.

Geo Location / Geografische locatie

Voor de een interessant en voor de ander niet. Je kunt tot op een stad/gemeente nauwkeurig zien waar je bezoek wegkomt.

Geo Map Overlay / Geografische-kaartoverlay

Dezelfde informatie als hierboven maar dan in een grafische weergave. Voor een site die op 1 land gericht is vallen alle stippen in 1 klein plekje, op dit moment nog redelijk onbruikbaar dus.

Network Location / Netwerklocatie

Een overzichtje van alle internet providers waarmee je site bezocht word. Het nut hiervan heb ik nog niet kunnen achterhalen.

Language / Taal

Met welke voorkeurstaal word je site veel bezocht? Je kunt in sommige gevallen overwegen om je site ook in een andere taal te publiceren om die bezoekers ook te bereiken.

User-defined / Door de gebruiker gedefinieerd

Je kunt zelf een waarde aan een bezoeker toekennen als hij een bepaalde actie op je site heeft uitgevoerd. De statistieken van deze bezoekers worden in dit schema bijgehouden. Het kan is sommige gevallen best handig zijn om op deze manier bepaalde bezoekers door te meten.

Domains / Domeinen

Weer een redelijk loos overzicht van de domeinen waarvan bezoekers op je site komen.

Marketing Campaign Results / Resultaten marketingcampagne

Campaign Conversion / Campagneconversie

Een mooi overzicht waarin je goed kunt zien welke advertentie campagne of verwijzende bron het meeste oplevert. Daarbij geven de absolute getallen weer waar de meeste bezoekers wegkomen en hoeveel pagina's ze bekijken. Je kunt zo mooi zien welke bezoeker de meeste pagina's bekijkt, waren dat mensen die vanuit een andere site kwamen of mensen die in een zoekmachine gezocht hadden. Daarnaast kun je ook zien welke van deze groepen het beste converteert. Zijn het bepaalde groepen die goed converteren? Waarom doen die dat dan, en waarom andere groepen niet?

Source Conversion / Bronconversie

Hier geldt hetzelfde verhaal als het punt hierboven, alleen zijn de groepen uitgesplitst in losse items.

Medium Conversion / Mediumconversie

Ook weer hetzelfde verhaal als 2 punten hierboven met 1 verschil. Als je meerdere campagnes hebt lopen zullen die in eergenoemd schema apart genoemd staan, terwijl hier alleen de diverse mediums vergeleken worden.

Referral Conversion / Verwijzingsconversie

Alle refererende pagina's op een rij. Eigenlijk weer een soortgelijk schema maar dan alleen met de referrers. Hier is ook weer goed te zien welke sites de beste bezoekers opleveren qua paginabezoek en conversie.

Campaign ROI / ROI-campagne

Als je een doel hebt ingesteld voor een conversie kun je daarbij aangeven wat het per conversie oplevert. Als je weet dat bijvoorbeeld een reservering je €50 oplevert kun je dat ingeven. In dit schema is dan goed te zien hoeveel bepaalde campagnes kosten en hoeveel ze opleveren. Een positieve ROI is een schitterend uitgangspunt om meer geld in die betreffende campagne te steken omdat hij zichzelf toch weer terugverdiend. Maar hou er wel rekening mee dat op een bepaald punt de ROI weer omlaag zal gaan, zoek dat punt op en je hebt je maximale ROI gevonden.

Source ROI / ROI van bron

Hetzelfde als hierboven maar dan met de hoofdcampagnes uitgesplitst.

Medium ROI / ROI-medium

En weer hetzelfde maar dan weergegeven per medium. Wat je hier uit kunt leren is waar de bezoekers wegkomen die het meest belangrijk voor je zijn qua ROI.

Search Engine Marketing / Marketing van zoekmachine

CPC Program Analysis / CPC-programma-analyse

Elke Adwords campagne bevat een aantal keywords, in dit overzicht is goed te zien welke keywords veel bekeken en aangeklikt worden, en wat dat gekost heeft. Zijn er bijvoorbeeld woorden die heel veel geld kosten en helemaal niets opleveren zou je kunnen overwegen die uit je campagne te halen. Waarschijnlijk is het woord te algemeen en zoeken daar ook mensen op die ergens anders in geïnteresseerd zijn.

Overall Keyword Conversion / Algemene zoekwoordconversie

Hierin staan alle woorden waarmee de site gevonden word, zowel via de normale zoekresultaten als de Adwords campagnes. Per keyword kan bekeken worden wat ze opleveren en/of kosten, hierin kun je goed zien welke woorden goed converteren en welke niet.

CPC vs Organic Conversion / CPC versus organische conversie

Hoe verhouden de betaalde koppelingen zich ten opzichte van de organische resultaten? Vaak is het zo dat er meer bezoekers binnenkomen via de betaalde koppelingen maar dat de conversie daarvan lager ligt. Dit komt waarschijnlijk omdat mensen op dit moment natuurlijke resultaten nog meer vertrouwen dan de gesponsorde. Een ideale situatie is daarom ook dat er via organische resultaten meer bezoekers binnenkomen dat de gesponsorde omdat die bezoekers niets kosten.

Keyword Considerations / Aandachtspunten voor zoekwoorden

Er kunnen woorden zijn waarop je site organic gezien veel gevonden wordt maar waar geen Adwords campagne op loopt. Misschien is het handig om die woorden wel mee te nemen in een campagne aangezien diverse onderzoeken hebben aangetoond dat als je zowel organic als gesponsord op de pagina staat je 3 keer meer bezoeker krijgt.

Content Optimization / Inhoudsoptimalisatie

Ad Version Testing / Testen advertentieversie

Overall Ad A/B Testing / Algemene A/B-test advertentie

Voor elke campagne maak je ongetwijfeld gebruik van een aantal advertentie teksten. Bekijk hier welke na een tijd van meten het beste converteert. Leer hier van en verwijder de slechtste advertenties om ze te vervangen door nieuwe. Zo blijf je net zo lang doorgaan tot je de best converterende advertentie overhoud en die ga je dan gebruiken.

Source Specific Testing / Testen per bron

Mocht het zijn dat je ook andere campagnes hebt lopen die door middel van een Analytics url doorverwijzen naar je site worden die hier doorgemeten. Zo kun je ook hier weer zien wat je beste advertenties zijn.

Keyword Specific Testing / Testen op specifiek zoekwoord

Hierin staan alle woorden waarmee de site gevonden word. Per keyword kan bekeken worden wat ze opleveren en/of kosten, hierin kun je goed zien welke woorden goed converteren en welke niet.

Content Performance / Inhoudsprestatie

Top Content / Belangrijkste inhoud

Welke pagina's worden het meest bezocht, hoe lang worden ze gemiddeld bekeken en welk deel verlaat na die betreffende pagina de site. Mocht je nou bijvoorbeeld een veelbezochte pagina hebben waar het exit-percentage heel hoog ligt moet je bij jezelf nagaan waarom dat zo is. Je kunt leren van pagina's waar mensen relatief lang blijven hangen om je bezoekers beter vast te houden.

Content Drilldown / Inhoudsdetails

Exact dezelfde informatie als hierboven maar dan gestructureerd weergegeven per onderdeel (folder). Hierin is goed te zien welke delen populair zijn en welke niet.

Content by Titles / Inhoud op titels

Wat zijn de populairste titel in je site? Het kan zijn dat sommige pagina's dezelfde titel hebben en die zullen in dit schema bij elkaar opgeteld staan. Eigenlijk mag dit niet voorkomen omdat elke pagina een unieke titel moet hebben.

Dynamic Content / Dynamische inhoud

Maak je gebruik van url's met queries daarin (simpel gezegd: staat er een ? in de url)? Dan wordt hier bijgehouden per bestand welk query veel gebruikt worden. Op die manier kun je goed zien wat de meest opgevraagde queries zijn.

Depth of Visit / Bezoekdiepte

Hoeveel pagina's diep gaat de gemiddelde bezoeker je site in. Bekijk zelf wat je een logische diepte vind en ga daarna kijken of bezoekers dat ook werkelijk halen. Een logische diepte voor een webshop is bijvoorbeeld 3 bij dit pad: homepage -> catalogus -> product -> details -> bestellen. Dat komt omdat de meeste mensen een aantal producten bekijken en daardoor iedere keer van diepte 2 naar 3 schakelen, pas als laatste word diepte 4 en/of 5 gebruikt om te bestellen.

Length of Visit / Duur van bezoek

Gaan mensen snel door je site heen of blijven ze lang op elke pagina hangen. Hier geld ook weer dat je zelf moet bekijken wat ongeveer een 'goede' tijd is voor jou website.

Navigational Analysis / Navigatieanalyse

Entrance Bounce Rates / Weigeringspercentages instappunten

Bezoekers komen de site binnen op een bepaalde pagina en wanneer ze deze zonder een andere pagina te bezoeken weer verlaten noemen we dat een bounce. Deze tabel laat zien op welke pagina de meeste mensen binnenkomen. Sorteer hem op de laatste kolom en je ziet direct welke pagina's veel bounces hebben. Kijk waarom dit zo is en probeer die pagina's zo in te richten dat je mensen langer vast kunt houden.

Top Exit Points / Belangrijkste sluitingspagina's

Wat is voor de meeste bezoekers de laatste pagina die ze bekeken hebben voordat ze de site verlieten. Ga na of ook hier een aantal pagina's zijn waardoor veel mensen besluiten de site te verlaten en bekijk waardoor dat komt.

Site Overlay / Site-overlay

Met deze tool wordt de site weergegeven voorzien van een soort staafgrafiekje naast alle links. Het is wel leuk om op die manier te zien per pagina waar veel en waar weinig op geklikt word. Er is wel een nadeel: als je 3 links naar dezelfde pagina hebt worden ze bij elkaar opgeteld en dat kan een vertekend beeld geven.

Initial Navigation / Beginnavigatie

Ga hier na welke manier het meest gebruikt wordt om door de site heen te gaan. Daarbij kan door details te bekijken ook bekeken worden welk deel van de mensen die langs een bepaald pad gingen een conversie gedaan hebben. Zijn er succesvolle paden en hele slechte paden? Ga ze met elkaar vergelijken en leer daarvan.

All Navigation / Alle navigatie

Door in de linkerkolom een pagina te kiezen kan precies bekeken worden vanaf welke pagina's de meeste mensen komen en naar welke pagina's de meeste toe gaan. Zijn er bepaalde pagina's die naar 1 doel moeten leiden: kijk dan ook of dat doel gehaald word en mensen niet vaak naar andere pagina's toe gaan.

Goals & Funnel Process / Doelen en trechter

Goal Tracking / Doelen bijhouden

Een rechttoe rechtaan schema waar in absolute getallen wordt weergegeven hoeveel conversies er op je site zijn gedaan. Leuk om te weten maar verder is onderstaand schema handiger in het waarnemen van trends.

Goal Conversion / Doelconversie

Hier is te zien welk deel van de bezoekers tot een conversie is overgegaan. Over het algemeen zal dat niet veel schommelen, als dat wel gebeurd is er iets aan de hand waardoor bezoekers meer of minder geneigd zijn te converteren.

Defined Funnel Navigation / Navigatie in gedefinieerde trechter

Schematisch wordt elke stap van je conversiepad weergegeven. De middelste kolom geeft de gedefinieerde stappen weer met daarnaast de pagina's waar bezoekers wegkomen en waar ze heen gaan. In het bepalen van het succes van je conversiepad kun je heel goed zien waar mensen afhaken. Bij een webshop is het natuurlijk logisch dat veel mensen producten bekijken en in een winkelwagen plaatsen maar uiteindelijk toch niet bestellen. Ga dan na of de percentages redelijk naar verwachting zijn en zo niet: bekijk dan of die stap te hoge drempels geeft voor veel mensen.

Defined Funnel Abandonment / Verlating gedefinieerde trechter

Hier is goed te zien welk deel van de bezoekers het gedefinieerde conversiepad verlaten hebben. Dit getal moet ook redelijk stabiel zijn. Hier geldt hoe lager hoe beter.

Reverse Goal Path / Omgekeerd doelpad

Via welk pad zijn de meeste mensen bij de eindbestemming van je conversie gekomen? Dit pad werkt/converteert dus en zal gebruikt moeten worden om van te leren.

Goal Verification / Doelverificatie

Welke doelen zijn er precies gehaald? De laatste pagina's in een conversiepad worden hier weergeven. Hierin kun je goed zien welke conversie het meest gedaan is.

Web Design Parameters / Parameters webontwerp

Browser Versions / Browserversies

Een geinig overzicht waarin de browsers gerangschikt staan op volgorde van gebruik. Als het goed is werkt je site gewoon in Internet Explorer, Opera, Safari en Firefox en kun je dit schema gewoon links laten liggen. Is dit niet het geval dan zul je jezelf heel hard achter de oren moeten krabben want een normaal opgebouwde site kan heel simpel gewoon werken in al deze browsers.

Platform Versions / Platformversies

Met welk Operating System wordt je site bezocht? Misschien wel leuk om te weten maar verder niet belangrijk, want net als in het vorige punt werkt je site op alle platformen prima. Dat heeft de webbouwer uiteraard getest, toch?

Browser & Platform Combos / Browser / en platformcombinaties

Een combinatie van bovengenoemde 2 punten. Lees en klik verder.

Screen Resolutions / Schermresoluties

Dit is wel een interessant punt, hebben de meeste bezoekers een 14 inch monitor met een resolutie van 640*480 of zijn de meeste toch wel voorzien van minimaal 1024*768. Dit is een belangrijk gegeven omdat een grote site slecht zichtbaar is op kleine resoluties en een kleine site in een hoekje van je scherm staat op een hoge resolutie. Kijk naar je bezoekers en pas je site daar op aan. Een veel voorkomend verschijnsel tegenwoordig is een site van 760 pixels breed omdat deze prima te lezen is op 800*600 en 1024*768, mensen met een hogere resolutie surfen veelal toch niet met een gemaximaliseerd venster. Er is ook een lichte trend in opkomst van sites met een breedte van 1000 pixels, omdat die een doelgroep hebben waar 800*600 bijna niet meer gebruikt word.

Screen Colors / Schermkleuren

In kleinere mate geldt hier ook bovenstaande verhaal maar dan voor kleurgebruik. Als je meeste bezoekers niet meer dan 8-bit aan kleuren zien moet je er voor zorgen dat je site er daarmee goed uit ziet. Als is tegenwoordig 16-bit toch wel de norm.

Languages / Talen

Dit zijn dezelfde getallen als het item Language / Taal verder naar boven.

Java Enabled / Geschikt voor Java

Gebruik je Java op je site? Hou dan goed in de gaten of het overgrote deel van je bezoekers het wel geïnstalleerd heeft. Verder geldt voor Java natuurlijk: alleen gebruiken voor uitzonderingen en je site er niet van afhankelijk maken. Een Java applet als menu is dan ook uit den boze. Verder moet Java niet verward worden met Javascript.

Flash Version / Flash-versie

Hier geldt hetzelfde als het Java verhaal hierboven. Maak je site er niet van afhankelijk en zorg er voor dat je je Flash compatible houd voor de grootste groep.

Connection Speed / Verbindingssnelheid

Waar dit vroeger nog een hot item was is dit nu bijna niet meer van belang. Vroeger had je veel sites die 2 versies aanboden: smallband en broadband, maar tegenwoordig heeft iedereen een prima verbinding en zijn een paar extra kb's niet erg. Hou het wel binnen de perken en hou je binnenkomst pagina's lekker licht voor een goede beleving van de site.

Hostnames / Hostnamen

Als je meerdere domeinnamen gebruikt voor je website kun je hier het gebruik ervan zien. Een beetje een raar item omdat Google zelf aangegeven heeft liever 1 domein per site te zien om domein-spam te voorkomen. Zoekmachine technisch gezien is dit ook beter omdat je alle inkomende links naar 1 adres laat verwijzen in plaats van meerdere, en je voorkomt er mee dat zoekmachines meerdere domeinen zien met dezelfde content (wat dus als spam gezien word).

Leerpunten:

Het belangrijkste wat ik geleerd heb in het gebruik van Google Analytics is dat je er uitgebreid de tijd voor moet nemen. Zorg er eerst voor dat je genoeg data hebt om te kunnen analyseren en ga daarmee aan de slag. Bepaal de doelen van je site en zorg ervoor dat je die ingesteld hebt. Daarna is het zaak om scherm voor scherm rustig te bekijken en voor jezelf de vraag te stellen "Wat betekent dit voor mij of mijn website?".

Een goede tip voor mensen met een relatief laag aantal bezoekers: plaats een exclude op je eigen IP nummer(s). Dit kan in het beginscherm van je Analytics account. Het kan wel eens zijn dat je na een avond testen en ontwikkelen je ontzettend veel loze hits en conversies gedaan hebt, en dat vervuild alleen maar je echte gegevens.
Bovenstaand verhaal is volledig eigenhandig geschreven aan de hand van mijn eigen ervaringen met Google Analytics. Ik heb geprobeerd uit te leggen wat ik zie en wat je er mee kunt.

Ik hoop dat mensen hier wat aan hebben.

Click to activate social bookmarks