Een lage bouncerate door het gebruik van setvar?

Heb je wel eens gezien dat je weigeringspercentage of ook wel bouncerate flink omlaag ging bij het gebruik van de setvar functie in Google Analytics? Dat kan kloppen, hier heeft Google naar mijn mening een 'feature' ontwikkelt die zich niet in alle gevallen juist gedraagt.

Setvar?

Even een kleine uitleg over de setvar functie: hiermee kun je bezoekers een naam/groep/categorie geven. Je kunt bijvoorbeeld mensen die inloggen op je site "member" noemen. Of als je om de leeftijd van bezoekers vraagt kun je die er in opslaan. Deze waardes kun je vervolgens in je rapporten weer naar voren halen om te zien wat bijvoorbeeld je "members" doen ten opzichte van de andere bezoekers. Een handige functie dus die op een simpele manier wat eigen waardes in Google Analytics kan plaatsen.

* update, probleem speelt niet meer.

Lagere bouncerate?

Maar helaas zit er wel een neveneffect aan het gebruik van deze setvar functionaliteit. Google Analytics ziet een bounce namelijks als volgt: een bezoeker die binnenkomt op de site en vervolgens geen andere pagina's meer bezoekt. Maar nu komt de clou: die bezoeker mag ook geen andere acties meer verrichten.
Wat wordt er dan verstaan onder die andere acties? Alle handelingen die tot communicatie met de Google server leiden. Dus wanneer bijvoorbeeld een e-commerce script of de eerdergenoemde setvar functie geplaatst is vindt er communicatie plaats.
Dit houdt concreet in dat wanneer je op bijvoorbeeld je homepage de setvar functie gebruikt een bezoeker achtereenvolgens 2 aanroepen aan Google doet: een pageview en de setvar. En op dat moment is er dus geen sprake meer van een bounce. Je homepage zal in de rapportage dan ook een bouncerate < 1% laten zien. We hebben dit aan Google voorgelegd omdat wij vinden dat een aanroep aan de setvar functie niet persé een actie is die door de gebruiker wordt gedaan. Hij mag dus ook niet meegenomen worden in het bepalen van de bouncerate. Vele andere analisten waren het hier mee eens, Google zou hier nog eens opnieuw over nadenken. Maar tot die tijd:

De oplossing

Wil je toch gebruik maken van deze functie zonder de metingen te verstoren kun je gebruik maken van de volgende truc:

var fakeTracker = _gat._getTracker("UA-1");
fakeTracker._setVar("member");
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxxx-y");
pageTracker._trackPageview();

Wat er nu gebeurd is dat de setvar handeling niet goed naar Google gestuurd wordt vanwege het verkeerde accountnummer. Maar de waarde wordt wel in de Google Analytics cookies opgeslagen. Vervolgens wordt er een pageview gedaan waarin vanuit de cookies ook de nieuwe setvar waarde wordt meegenomen. Het resultaat is dat je geen bounce hebt en wel gebruik maakt van de setvar functie.

Om dus vertekening van je data te voorkomen zou je altijd deze code moeten gebruiken.

Update

Google heeft het gedrag veranderd: de setvar heeft geen invloed meer op de bouncerate en tijd. Alle administrators van een Google Analytics account hebben hierover een mail gehad.

Click to activate social bookmarks